GLOBAL INDEKSLAR – XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB QILISHNING MUHIM OMILI

    Hoshimov Jahongir Ravshanbek o‘g’li

iqtisodiyot fanlari bo‘yicha

falsafa doktori (PhD)

baholash ishi va investitsiyalar

kafedrasi mustaqil izlanuvchisi

Toshkent moliya instituti

E-mail: hoshimovjahongir47@gmail.com

ORCID:org/0009-0001-9604-4395

Annotatsiya

Maqolada iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, uning xalqaro indekslardagi ishtiroki to’g’ridan-to’g’ri xorijiy investitsiyalar dinamikasi  bilan bevosita bog’liqligi ko’rib chiqilgan. Global raqobatbardoshlik indeksi, Biznes yuritish, Toʻgʻridan-toʻgʻri xorijiy investitsiyalar ishonch indeksi, Investitsiya muhiti indeksi va Global innovatsiyalar indeksi maʼlumotlari tahlil qilindi. Shuningdek mamlakatimizning jahon indekslaridagi faol ishtirokini taʼminlashga qaratilgan taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so‘zlar: investitsiya, xorijiy investitsiya, to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiya, yalpi ichki mahsulot, investitsiya muhiti, global iqtisodiy indeks, global raqobatbardoshlik indeks, doing business va global innovatsiyalar indeksi.

Foydalanilgan adabiyotlar

  1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yil 19 sentyabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-sessiyasidagi nutqi. https://yuz.uz/news/ozbekiston-va-bmttarixiy-sessiya-hamda-tarixiy-nutq
  2. Jiyun Cao, Arijit Mukherjee Foreign direct investment, unionised labour markets and welfare International Review of Economics & Finance Volume 58, November 2018, Pages 330-339 https://www.sciencedirect.com/  science/article/pii/S105905601730878X
  3. Зенченко С.В., Шемѐткина М.А. (2007) Инвестиционный потенциал региона. Сборн. научн. трудов Сев. кав. ГТУ. Серия «Экономика». №6. 153 с.
  4. Bekmurodov A.Sh. (2018) O‘zbekiston iqtisodiyotining innovatsion yuksalish modelini izlab… . – Toshkent: XXI ASR. – 215 b.

Vahobov A.V., Xajibakiyev Sh.X., Mo‘minov N.G. (2010) Xorijiy investitsiyalar.  – Toshkent: Moliya. – 346 b.

You may also like...

Fikr bildirish

Email manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy bandlar * bilan belgilangan