ЎЗБЕКИСТОНДА БАНКЛАР МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ МЕТОДОЛОГИЯСИНИНГ МЕЪЁРИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Шарипова Нилуфар Ҳикматуллаевна

иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (РhD)

банк ҳисоби ва аудит кафедрасининг катта ўқитувчиси

Тошкент молия институти

Email: shani_80@mail.ru

ORCID: 0000-0002-4892-9922

Аннотация

 Мақолада банкларнинг молиявий барқарорлигини баҳолаш методологиясининг норматив-ҳуқуқий асослари ўрганилган. Шунингдек, тижорат банкларининг молиявий барқарорлигини баҳолашда тегишли меъёр чегаралари ўрганилиб, уларнинг ўзгариш динамикаси таҳлил қилинган ҳамда тегишли хулосалар берилган.

Калит сўзлар: банкларнинг молиявий барқарорлиги, банкларнинг молиявий барқарорлигини баҳолаш методологияси, қонунчилик ҳужжатлари, капитал етарлилиги, банк фаолияти самарадорлиги кўрсаткичлари, ликвидлилик меъёрлари.

Фойдаланилган адабиётлар

  1. 2019 йил 5 ноябрдаги “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги ЎРҚ-580-сонли Ўзбекистон Республикаси Қонуни (янги таҳрир). –https://lex.uz/docs/4581969
  2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 12 сентябрдаги “Республика банк тизимини янада ривожлантириш ва барқарорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3270-сон Қарори. –https://lex.uz/docs/3346214
  3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги “2020 – 2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида”ги ПФ-5992-сон Фармони. –https://lex.uz/docs/4811025
  4. Laeven, L., & Majnoni, G. (2003). Loan loss provisioning and economic slowdowns: Too much, too late? Journal of Financial Intermediation, 12(2), 178–197. – https://doi.org/10.1016/S1042-9573(03)00016-0.
  5. Суровнева К. Инструментарий оценки устойчивости российских банков. Диссертация … кандидата экономических наук. – Санкт Петербург, 2018.
  6. Питерская Л.Ю., Голубь А.В., Методы оценки финансовой  устойчивости  и надежности  коммерческого банка: российский и зарубежный опыт. –  https://cyberleninka.ru
  7. Пухов  В. Методологические подходы к определению финансовой устойчивости коммерческого  банка. – https://cyberleninka.ru
  8. Саттаров О.Б. Ўзбекистон Республикаси банк тизими барқарорлигини таъминлаш методологиясини такомиллаштириш. Иқтис. фанлари доктори … дисс. – Ташкент, 2018. ТДИУ.
  9. Норқобилов С., Дадабоева Ҳ., Жўраев Ў. Халқаро амалиётда банк назорати: дарслик . – Т.: IQTISOD–MOLIYA, 2007.

Шарипова Н. Банк тизимининг ривожланиш тенденциялари асосида банкларнинг молиявий барқарорлигини баҳолаш. // Scientific Journal of “International Finance & Accounting” Issue 3, June 2023. ISSN: 2181-1016.

You may also like...

Fikr bildirish

Email manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy bandlar * bilan belgilangan