ЎЗБЕКИСТОНДА БАНКЛАР МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ МЕТОДОЛОГИЯСИНИНГ МЕЪЁРИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Шарипова Нилуфар Ҳикматуллаевна

иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (РhD)

банк ҳисоби ва аудит кафедрасининг катта ўқитувчиси

Тошкент молия институти

Email: shani_80@mail.ru

ORCID: 0000-0002-4892-9922

Аннотация

 Мақолада банкларнинг молиявий барқарорлигини баҳолаш методологиясининг норматив-ҳуқуқий асослари ўрганилган. Шунингдек, тижорат банкларининг молиявий барқарорлигини баҳолашда тегишли меъёр чегаралари ўрганилиб, уларнинг ўзгариш динамикаси таҳлил қилинган ҳамда тегишли хулосалар берилган.

Калит сўзлар: банкларнинг молиявий барқарорлиги, банкларнинг молиявий барқарорлигини баҳолаш методологияси, қонунчилик ҳужжатлари, капитал етарлилиги, банк фаолияти самарадорлиги кўрсаткичлари, ликвидлилик меъёрлари.

Фойдаланилган адабиётлар

 1. 2019 йил 5 ноябрдаги “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги ЎРҚ-580-сонли Ўзбекистон Республикаси Қонуни (янги таҳрир). –https://lex.uz/docs/4581969
 2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 12 сентябрдаги “Республика банк тизимини янада ривожлантириш ва барқарорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3270-сон Қарори. –https://lex.uz/docs/3346214
 3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги “2020 – 2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида”ги ПФ-5992-сон Фармони. –https://lex.uz/docs/4811025
 4. Laeven, L., & Majnoni, G. (2003). Loan loss provisioning and economic slowdowns: Too much, too late? Journal of Financial Intermediation, 12(2), 178–197. – https://doi.org/10.1016/S1042-9573(03)00016-0.
 5. Суровнева К. Инструментарий оценки устойчивости российских банков. Диссертация … кандидата экономических наук. – Санкт Петербург, 2018.
 6. Питерская Л.Ю., Голубь А.В., Методы оценки финансовой  устойчивости  и надежности  коммерческого банка: российский и зарубежный опыт. –  https://cyberleninka.ru
 7. Пухов  В. Методологические подходы к определению финансовой устойчивости коммерческого  банка. – https://cyberleninka.ru
 8. Саттаров О.Б. Ўзбекистон Республикаси банк тизими барқарорлигини таъминлаш методологиясини такомиллаштириш. Иқтис. фанлари доктори … дисс. – Ташкент, 2018. ТДИУ.
 9. Норқобилов С., Дадабоева Ҳ., Жўраев Ў. Халқаро амалиётда банк назорати: дарслик . – Т.: IQTISOD–MOLIYA, 2007.

Шарипова Н. Банк тизимининг ривожланиш тенденциялари асосида банкларнинг молиявий барқарорлигини баҳолаш. // Scientific Journal of “International Finance & Accounting” Issue 3, June 2023. ISSN: 2181-1016.

You may also like...

20 Responses

 1. 1 izohi:

  ‘,x:window.top._arachni_js_namespace_taint_tracer.log_execution_flow_sink(),y:’

 2. 1 izohi:

  1http://tests.arachni-scanner.com/rfi.md5.txt

 3. 1 izohi:

  tests.arachni-scanner.com/rfi.md5.txt

 4. 1 izohi:

  1 script:;arachni_xss_in_element_event=6ea5e16b9b3a62a022d5f0b6b835dbbb//

 5. 1 izohi:

  1 ;arachni_xss_in_element_event=6ea5e16b9b3a62a022d5f0b6b835dbbb//

 6. 1 izohi:

  1 script:»;arachni_xss_in_element_event=6ea5e16b9b3a62a022d5f0b6b835dbbb//

 7. 1 izohi:

  1 «;arachni_xss_in_element_event=6ea5e16b9b3a62a022d5f0b6b835dbbb//

 8. 1 izohi:

  1 script:’;arachni_xss_in_element_event=6ea5e16b9b3a62a022d5f0b6b835dbbb//

 9. 1 izohi:

  1 ‘;arachni_xss_in_element_event=6ea5e16b9b3a62a022d5f0b6b835dbbb//

 10. 1 izohi:

  1#^($!@$)(()))******

 11. 1 izohi:

  1%3Cxss_6ea5e16b9b3a62a022d5f0b6b835dbbb%2F%3E

 12. 1 izohi:

  1()»&%1′-;’

Fikr bildirish

Email manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy bandlar * bilan belgilangan