Maqola chop etish tartibi

Ҳурматли профессор-ўқитувчилар, докторантлар ҳамда мустақил тадқиқотчилар, журналга қуйидаги йўналишлар бўйича мақолалар қабул қилинади: иқтисодиёт, молия ва молиявий технологиялар, банк иши, бухгалтерия ҳисоби, таҳлил ва аудит, бюджет ва ғазначилик, солиқлар ва солиққа тортиш, суғурта,    пенсия иши,        менежмент ва маркетинг, инвестиция, рақамли иқтисодиёт, иқтисодиёт ва таълим.

 Мақолалар ўзбек, рус ва инглиз тилларида қабул қилинади. Журнал таҳририятига тақдим этиладиган илмий мақола ҳажми  8-10 бетгача  бўлиши тавсия этилади.

Мақола антиплагиат  текширувидан ўтган бўлиб, бу ҳақда  маълумот  журнал таҳрирриятига  такдим  этилиши лозим.

Юборилган илмий мақолалар тақризчи-экспертлар томонидан кўриб чиқилади. Экспертизадан ўтмаган ҳамда кўрсатилган талаблар бўйича ёзилмаган мақолалар нашр этилмайди.

Тақдим этилган мақолаларда қуйидаги реквизитлар акс этилиши лозим:

муаллифнинг фамилияси, исми, отасининг исми;

муаллифнинг иш жойи ва лавозими;

илмий даражаси, илмий унвони;

E-mail ва телефон рақами.

ORCID рақами(намуна: ORCID:0000-0000-0000-0000 )

Мақолада аннотaция  (40-45 та сўз), калит сўзлар (камида 10 та сўз)

ўзбек, рус ва инглиз тилларида берилиши лозим.

Антиплагиат текширувидан ўтказилиши лозим

Муаллифнинг 3х4 фото сурати

Мақола қисмлари қуйдаги тартибда жойлаштирилади.

Кириш

Адабиётлар шарҳи

Таҳлил ва натижалар

Хулоса

Фойдаланилган адабиётлар

 Матн дизайни бўйича талаблар:

– мақола матни Windowsда, Times New Roman шрифтида, 14 ўлчамда, қаторлар  масофаси 1,15 интервалда тақдим этилиши керак;

– мақола саҳифалари рақамланган бўлиши,  бўғин кўчирилмаслиги лозим;

– хошиялар: ўнг, чап, юқори, пастки томонлари – 2,0 см;

– абзац- 1 см;

– ҳаволалар квадрат қавсда [4], иқтибослар қўштирноқда “…” берилиши лозим;

-график  контентларга тегишли манбалар диаграмма,  жадвал чизмалар  пастида  акс этилади.  

– мақоланинг номи марказда, катта ҳарфлар билан 3 та (ўзбек, рус ва инглиз) тилларида ёзилади.

 Журнал манзили: Тошкент молия институти “Д” ўқув биноси, 2-қават,

206-хона.

Телефон: +998 90. 959- 25 -90.  Телеграм: . 90. 031-59-91,  97.134-87-57

“Молиявий технологиялар”  илмий – электрон журнали  бош мухаррири                                                         А.Ж. Сапаров