Янги Ўзбекистонда юқори малакали мутахассислар тайёрлаш сифатига концептуал ёндашув

Рахматов Бахриддин Бурибоевич иқт.фан.номзоди  менежмент кафедрасининг доценти Самарканд иқтисодиёт ва сервис институти E-mail: braxmatov55@gmail.com ORCID:0000-0001-5358-4191 Аннотaция Mақолада Янги Ўзбекистонда  юқори малакали мутахассислар тайёрлаш сифатини ошириш долзарб бўлиб бораётганлигини инобатга олиб, таълим амалиётида қўлланиб келинаётган...