Category: Iqtisodiy jarayonlarni modellashtirish

0

DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK INFRATUZILMA LOYIHALARINI AMALGA OSHIRISH MODELLARI

Shavkatov Navruzbek Shavkatovich iqtisodiyot fanlari boʼyicha  falsafa doktori(РhD) korporativ moliya va qimmatli qog‘ozlar kafedrasi  dotsenti Toshkent moliya instituti, E-mail: shavkatov_navruzbek@tfi.uz ORCID: 0000-0003-1305-2507 Annotatsiya. Iqtisodiyot tarmoqlarida infratuzilma ob’ektlarini rivojlantirish va modernizatsiya qilish bo‘yicha zarur investitsion...

0

KO‘P O‘ZGARUVCHILI FUNKSIYA EKSTREMUMI VA IQTISODIY MASALALAR YECHIMI

Maxmasaidova Sayyodxon Ubaydulla qizi  oliy va amaliy matematika  kafedrasining katta o’qituvchisi Toshkent moliya instituti E-mail: sayyodxon@bk.ru ORCID: 0000-0003-2023-7374 Annotatsiya Mazkur maqola ko’p o’zgaruvchili funksiyaning ekstremumiga bag’ishlangan. Ko’p o’zgaruvchili funksiyaning ekstremumini topishni nazariy va amaliy...