ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШ МЕХАНИЗМИ

Наврўзов Икром Абдуллаевич

катта ўқитувчи

баҳолаш иши ва инвестициялар кафедраси

Тошкент молия институти

Email: inavruzov81@gmail.com

ORCID: 0009-0009-5613-559X

Аннотация 

Мақолада тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг иқтисодий моҳияти, мамлакат иқтисодиёти ривожланишида хорижий инвестицияларнинг ўрни ва аҳамияти, уларни давлат томонидан тартибга солиш механизмларини такомиллаштириш масалалари ўрганилган, мавжуд муаммолар таҳлил қилинган, уларнинг ечимлари  берилган, бу борада хулоса, таклиф ва тавсиялар шакллантирилган.  

Калит сўзлар: инвестицион жозибадорлик, инвестицион риск, инвестиция салоҳияти, тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар, инвестицион муҳит, инвестиция сиёсати, иқтисодий хавфсизлик.

Фойдаланилган адабиётлар

  1. Ўзбекистон Республикасининг “Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида”ги 2019 йил 25 декабрдаги ЎРҚ-598-сон Қонуни. – https://lex.uz/docs/4664142
  2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Республика иқтисодиётига тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилиш механизмларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2019 йил 29 апрелдаги ПҚ-4300-сонли Қарори. – https://lex.uz/docs/4312752
  3. Vernon R. International investment and international trade in the product cycle // Quarterly Journal of Economics. 016. № 80. Р. 190-207.
  4. Stephen   Hymer.       The   Multinational        Firm  and    Multinational Corporate Capital. – https://www.researchgate.net/publication/267547912_
  5. Портер М. Международная конкуренция. – М.: Альпина Паблишер, 2019. – 947 с.
  6.   А.Б. Вахобов. Хорижий инвестициялар: ўқув қўлланма.– Тошкент: Молия, 2010. 
  7.   Обломуродов Н.Н. Тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг назарий асослари ва устувор йўналишлари: монография. – Т.: Фан ва технология, 2009. – 108 б.
  8. А.Ш. Бекмуродов ва бошқ. Хорижий инвестициялар: ўқув қўлланма. – Тошкент:  ТДИУ, 2011. – 196 б.
  9. А.С. Азизов. Тўғридан тўғри хорижий инвестициялар жалб қилишда молиявий-иқтисодий ва мамлакат хатарларини камайтириш. Иқт. фан. бўйча фалс. докт. (PhD) дисс. автореферати. – Тошкент: 2021. – 11 б.
  10. .Б. Сотволдиев Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида тўғридан-тўғри инвестициялар кўламини ошириш йўллари (Андижон вилояти мисолида). Иқт. фан. бўйича фалс. докт. (PhD) дисс. автореферати. – Тошкент: 2019. – 10 б.
https://unctad.org/system/files/official

You may also like...

Fikr bildirish

Email manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy bandlar * bilan belgilangan