QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYALARNING O‘RNI

Raimjanova Madina Asrarovna

baholash ishi va

investitsiyalar kafedrasi dotsenti

Toshkent moliya instituti

E-mail: madinahon838@gmail.com

ORCID: 0000-0001-8942-5723

Annotatsiya

Maqola O’zbekiston Respublikasi qishloq xo’jaligining rivojlanishida investitsiyalar ta’sirini baholashga bag’ishlangan. Qishloq xo‘jaligiga investitsiyalar kiritish bo‘yicha statistik ma’lumotlar taqdim etilgan. Investitsiyalar va yalpi qishloq xo‘jaligi mahsuloti o‘rtasidagi bog‘liqlik iqtisodiy modellashtirish orqali tahlil qilingan. Maqolada qishloq xo‘jaligi sohasidagi tegishli iqtisodiy, ijtimoiy va qonunchilik sharoitlar yoritilgan. O‘zbekiston qishloq xo‘jaligiga sarmoya kiritishni ko‘paytirish bo’yicha  takliflae berilgan.

Kalit so’zlar: investitsiya, qishloq xo’jaligi, qo’shilgan qiymat, agrosanoat, qayta ishlash sanoati, qishloq xo’jaligi yalpi mahsuloti, oziq-ovqat ishlab chiqarish indeksi.

Foydalanilgan adabiyotlar

 1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2020-2030 yillarda O‘zbekiston
  Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash
  to‘g‘risida”gi PQ-5853-son Farmoni, 2019 yil 23 oktabr. – Foyqdalanish manbai:
  https://lex.uz/ru/docs/4567337
 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026 yillarga
  mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-
  sonli Farmoni, 2022 yil 28 yanvar. – Foyqdalanish manbai:
  https://lex.uz/docs/5841063
 3. Babaeva N.M. O’zbekiston Respublikasi qishloq xo’jaligi iqtisodiyotiga
  investitsiyalardan samarali foydalanish/ «Iqtisodiyot va innovatsion
  texnologiyalar» ilmiy elektron jurnali. № 1, yanvar-fevral, 2019 yil.
 4. Maqsumxonova A.M. Investitsiyalar O’zbekiston Respublikasi qishloq
  xo’jaligini rivojlantirish omili sifatida // Fan va ta’lim axborotnomasi No2 (56). 2-
  qism 2019. bet. 40-43.
 5. Rashidov O.I., Rashidova I.A., Shatoxin M.V. Markaziy Chernozem
  mintaqalarida investitsiyalar va YaHM o’rtasidagi munosabatlar tahlili //
  Iqtisodiyot fanlari, 1 (62) 2010, 169-174 bet.
 6. Kovalenko N.Ya. va boshqalar. Qishloq xo’jaligi iqtisodiyoti. M.:
  Yurkniga, 2009. Qishloq xo’jaligi iqtisodiyoti: Darslik. nafaqa / tahrir. V.T.
  Vodyannikov. M. KolosS, 2008. 388 b.
 7. Mehmonali, A. (2023). REAL SEKTORI KORXONALARINI MODERNIZATSIYALASHNI MOLIYALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO’LLARI. Innovations in Technology and Science Education2(9), 906-918.

You may also like...

Fikr bildirish

Email manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy bandlar * bilan belgilangan