NOQISHLOQ XO’JALIGI SEKTORIDA QISHLOQ YOSHLARI BANDLIGINI  OSHIRISH YO’NALISHLARI

Xomitov Komiljon Zoitovich

iqtisodiyot fanlari  doktori

baholash ishi va investitsiyalar

 kafedrasi professor

Toshkent moliya instituti 

E-mail: metro8368@mail.ru

ORCID:0000-0001-8500-2192 

Annotatsiya

Maqolada zamonaviy va yuqori adekvatlikka ega ekonometrik modellarni va ularga tegishli amaliy dasturlar paketlarini  qo’llash asosida O’zbekiston Respublikasi noqishloq xo’jaligi sektorida qishloq yoshlari uchun yangi ish o’rinlari yaratilishi va ularda ish bilan band bo’lishning qisqa muddatli istiqbollari aniqlangan. Uning  asosida noqishloq xo’jaligi sektorida yaqin kelajakda qishloq yoshlarini ish bilan ta’minlashning zamonaviy turlari va vositalarini rivojlantirish, yangi ish o’rinlarini yaratishning muhim ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so’zlar: noqishloq xo’jaligi sektori, qishloq yoshlari, ish bilan ta’minlash, ishsizlik,bandlik, ekonometrik model, prognoz, mehnat resurslari, mehnat bozori,  yangi ish o’rinlari.

Foydalanilgan adabiyotlar

  1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentyabrdagi “O’zbekiston – 2023 strategiyasi to’g’risida”gi PF-158 sonli Farmoni. https://lex.uz/ru/docs/-6600413
  2. Xolmo’minov Sh.R., Xomitov K.Z., Arabov N.U., Bobanazarova J.X., Abduramanov X.X. Qishloq aholisini ish bilan ta’minlashning samarali ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmlari (monografiya).­ – Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2019. – B 34.__
  3. Abduraxmonov Q.X. Mehnat iqtisodiyoti (darslik). – T.: Mehnat,  2009. –512 b.

4. Рынок труда: учебное пособие. Под общей редакцей д.э.н., проф. К.Х. Aбдурахманова, д.э.н., проф. Ю.Г. Одегова – Т.: ТФ РЕA, 2009.

5. Смирнов С. Методы оценки государственной политики занятости // Вопросы статистики. – 1998. – Н2 4. – С. 29-34.

6. Xolmo’minov Sh.R. Qishloq mehnat bozorining shakllanishi va rivojlanishini modellashtirish // Dis. i.f.d. – T.: 1998. – 60 b.

7. https://www.ilo.org/moscow/news/WCMS_739003/lang-ru/index.htm veb-sayti ma’lumotlari. 8. https://kun.uz/59355295 rasmiy kanali ma’lumotlari.

You may also like...

Fikr bildirish

Email manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy bandlar * bilan belgilangan