АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИДА МОЛИЯВИЙ СТРАТЕГИЯЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Бахриддинов Камолиддин Бахриддин ўғли

Агробанк АТБ Сув лойиҳалари

 маркази гурух рахбари

E-mail: fin.management945@gmail.com

ORCID: 0009-0007-5193-4662

Аннотация

Мақолада акциядорлик жамиятларида молиявий стратегияларни ишлаб чиқишнинг аҳамияти ва долзарблиги асослаб берилган. Мавзуга доир мамлакатимиз ва хорижий иқтисодчи олимларнинг илмий тадқиқот ишлари ўрганилган ҳамда хулосалар шакллантирилган. Шунингдек акциядорлик жамиятларида молиявий стратегияларни ишлаб чиқишнинг асосий ҳусусиятлари, элементлари ва муносабатларни ташкил этишнинг илмий-назарий жиҳатлари очиб берилган. Молиявий механизм ва молиявий стратегияларнинг ўзаро боғлиқлиги асосланган. Акциядорлик жамиятларида молиявий стратегияларни ишлаб чиқиш механизмини такомиллаштиришга доир таклифлар келтирилган.     

Калит сўзлар: молия, стратегия, инвестицион стратегия, молиявий барқарорлик, инқироз, самарадорлик, бизнесни бошқариш, молиявий инструментлар, корпоратив бошқарув, капитал қиймати. 

 Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Капитал бозорини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-6207-сон Фармони.

2. Shibata T. and Nishihara M. Optimal financing and investment strategies under asymmetric information on liquidation value.
Journal of Banking & Finance
Volume 146, January, 2023 106709, https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2022.106709.

3. López Salazar, Alejandra and Contreras Soto, Ricardo and Espinosa Mosqueda, Rafael The Impact of Financial Decisions and Strategy on Small Business Competitiveness, Global Journal of Business Research, Vol. 6, No. 2, pp. 93-103, 2012. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1945906

4. Бланк, И.А. Финансовая стратегия предприятия / И.А. Бланк – К. : Ника-Центр – 2006 – 520 с.

5. Михель В. С. Определение и выбор финансовой стратегии корпорации // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2015. № 1(21). –  С. 112 – 11. 6. Борисова О.В. Методы оценки риска снижения финансовой устойчивости организации // Аудит и финансовый анализ. – 2015 г. № 6 . – С.296-304.

You may also like...

Fikr bildirish

Email manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy bandlar * bilan belgilangan