ХОРИЖИЙ КОМПАНИЯЛАР КЎРСАТАЁТГАН ЭЛЕКТРОН ХИЗМАТЛАРНИ СОЛИҚҚА ТОРТИШ АМАЛИЁТИ

Уразалиев Камолиддин Тажикулович

иқтисодиёт фанлари бўйича

фалсафа доктори(РhD)

Тошкент молия институти

E-mail: urazaliyev1979@gmail.com

ORCID:0009-0001-1889-2786

Анотация

 Мақолада Ўзбекистонда хорижий компаниялар томонидан жисмоний шахсларга кўрсатилаётган электрон тижорат хизматларини таркиби ва уларни солиққа тортиш масалалари, ҳуқуқий асослари ҳамда унинг ўзига хос хусусиятлари ўрганилган. Давлат бюджети даромадларини шакллантиришда солиқнинг бугунги кундаги аҳамияти, шунингдек бу борада мавжуд муаммолар таҳлил қилиниб, ечимлар юзасидан таклиф ва тавсиялар билдирилган.

Калит сўзлар: электрон тижорат, интернет, электрон тижоратни солиққа тортиш, қўшилган қиймат солиғи, солиқ тизими, икки томонлама солиққа тортиш.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Asen E. What European OECD Countries Are Doing about Digital Services Taxes. /March 25, 2021, Germany / The Taxfoundation/ – https://taxfoundation. org/digital-tax-europe-2020/

 2. Doernberg R.L. International Taxation in a Nutshell (Nutshells) 11th Edition Paperback – West Academic Publishing; 11th edition (August 30, 2018), 658 p.

3. Kennedy J. (2019) Digital Services Taxes: A Bad Idea Whose Time Should Never Come. /May 13, 2019./ The Information Technology and Innovation Foundation (ITIF), USA/ – https://itif.org/publications/2019/05/13/digital-services-taxes-bad-idea-whose-time-should-never-come

4. Krensel А. (2004) VAT Taxation of E-Commerce. Dissertation in partial fulfillment of the requirements for the degree of Masters of Law at the University of Cape Town, South Africa . 2004.-р.57. – https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc /download?doi=10.1.1.102.8607&rep=rep1&type=pdf

5. Simon K. DIGITAL 2021: GLOBAL OVERVIEV REPORT/ –https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report

 6. Абдуллаев З. Проблемы налогообложения в условиях развития электронной коммерции // https://finance.uz/index.php/ru/fuz-menu-technology-ru/2856-problemy-nalogooblozheniya-v-usloviyakh-razvitiya-elektronnoj-kommertsii

 7. Ем А.В. Правовое регулирование взимания НДС при международной торговле услугами в электронной форме: aвтoреферaт … канд.юр. наук.  – Москва.: МГУ, 2019. – 30 с.

 8. Корень А. Налогообложение субъектов электронной коммерции: проблемы и перспективы: монография. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2011.

 9. Кондрашин А. В., Кондрашин В. А. Проблемы налогообложения электронной коммерции на современном этапе // Молодой ученый. – 2018. – №27. – С. 85-87. – URL https://moluch.ru/archive/213/51957/

 10. Тошматов Ш.А. Кичик тадбиркорлик субъектларини солиққа тортиш асослари. – Т.: Молия, 2012. –160 б.

 11. Уразалиев К. Электрон тижорат ва уни солиққа тортиш масалалари. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ва автореферати. – Тошкент: ТМИ, 2019.

 12. Ўзбекистон Республикаси солиқ кодекси (янги таҳрири). 2020. – https://lex.uz/docs/4674902 13.Давлат солиқ қўмитасининг сайти маълумотлари. – https://soliq.uz/

You may also like...

Fikr bildirish

Email manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy bandlar * bilan belgilangan