QAYTA TIKLANADIGAN ENERGIYANI YARATISH LOYIHALARINI ISHLAB CHIQISH VA BOSHQARISH

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o’g’li

иқтисодиёт фанлари  бўйича

 фалсафа доктори (РhD)

baholash ishi va

investitsiyalar kafedrasi dotsenti

Toshkent moliya instituti

E-mail: mehmonali1992@gmail.com ORCID: 0000-0001-5981-885X

Annotatsiya

Maqolada qayta tiklanadigan energiya resurslarini yaratish bilan bog’liq loyihalarni ishlab chiqish va boshqarishning o’ziga xos xususiyatlariga oid  yetakchi olimlarning fikrlari oʻrganilib,   qayta tiklanadigan energiya manbalarining o‘sish tendensiyalari tadqiq etilgan. Shuningdek, rivojlangan mamlakatlarning bu sohadagi tajribalari tahlil qilinib, takliflar ishlab chiqilgan hamda ularni qoʻllash boʻyicha tavsiyalar berilgan.

Kalit soʻzlar: qayta tiklanadigan energiya, resurs, biogaz, organik chiqindi, yashil iqtisodiyot, tiklanmaydigan energiya, geotermal suvlar, gidroenergetika, quyosh energiyasi.

You may also like...

Fikr bildirish

Email manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy bandlar * bilan belgilangan