СУҒУРТА КОМПАНИЯЛАРИ МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИГИНИТАЪМИНЛАШ ЙЎЛЛАРИ

Исламов Шухратжон Туйчибаевич

корпоратив молия ва қимматли

қоғозлар кафедрасининг катта ўқитувчиси

Тошкент молия институти

E-mail: islamov_shukhrat@bk.ru (98-366-09-21)

ORCID: 0009-0000-6328-1127

Аннотация

Мақолада суғурта компаниялари молиявий барқарорлигини таъминлашнинг имлий асослари ва долзарблиги асосланган.  Суғурта компаниялари молиявий барқарорлигини аниқлаш, унинг иқтисодий мазмуни ва аҳамиятига доир иқтисодчи олимларнинг илмий тадқиқотлари қисқача баён этилган. Ўзбекистон суғурта бозорининг кейинги йиллардаги ривожланиш динамикаси ва тенденциялари таҳлил қилинган. Суғурта компаниялари молиявий барқарорлигини таъминлашга доир илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилган.     

Калит сўзлар: суғурта, умумий суғурта, ҳаётни суғурта қилиш, суғурта мукофоти, мажбурият, қайта суғурталаш, маржа, норматив, низом капитали, тўлов қобилияти.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт Стратегияси” ПФ-60-сон Фармони. – https://lex.uz/docs/5841063

2. Xiuping Hua, Jianda Bi, Haoqian Shi, The appropriate level of financial inclusion: The perspective of financial stability, China Economic Quarterly International, Volume 3, Issue 3, 2023, – P. 167-178, ISSN 2666-9331. –https://doi.org/10.1016/j.ceqi.2023.08.001(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666933123000291)

3. Santos-Arteaga, F. J., Tavana, M., Torrecillas, C., & Di Caprio, D. (2020). Innovation dynamics and financial stability: a European Union perspective. Technological and Economic Development of Economy26(6), 1366-1398. – https://doi.org/10.3846/tede.2020.13521

4. Xin Long Xu, Tao Shen, Xi Zhang, Hsing Hung Chen, The role of innovation investment and executive incentive on financial sustainability in tech-capital-labor intensive energy company: Moderate effect, Energy Reports, Volume 6, 2020, – P. 2667-2675, ISSN 2352-4847. –

https://doi.org/10.1016/j.egyr.2020.09.011.(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484720313226)

5. Sultan Alzakri, Does financial stability inspire environmental innovation? Empirical insights from China, Journal of Cleaner Production, Volume 416, 2023, 137896, ISSN 0959-6526. – https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.137896. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652623020541)

6. Charles Freedman Clyde Goodlet. Financial Stability: What It Is and Why It Matters. No. 256, November 2007. C.D. Howe Institute Commentary:  https://www.researchgate.net /publication/23799588.

7. Garry J. Schinasi Safeguarding financial stability: theory and practice/Garry J. Schinasi – Washington, D.C.: International Monetary Fund. 2005 – Pp. 94-97

8. Бурханов А.У. Корхоналар молиявий барқарорлиги: назария ва амалиёт Монография – Т.: Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи, 2019. –160 б.

9. Носиров Ж.Т.Суғурта компанияларининг молиявий барқарорлигини таъминлаш амалиётини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) … диссертацияси автореферати. – ТДИУ. 2021.

10. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги суғурта бозорини ривожлантириш агентлиги. – https://imda.uz/oz/2022-yillik-korsatkichlar

11. Hamdamov O. ANALYSIS OF THEORETICAL METHODS RELATED TO DETERMINATION OF COST OF CAPITAL IN FINANCIAL MANAGEMENT. International Finance and Accounting 2020. 3 (2020): 2. 12. Hamdamov O. IMPROVING FINANCIAL RISK MANAGEMENT METHODOLOGY //International Finance and Accounting. – 2020.– Т. №. 6. – С.

You may also like...

Fikr bildirish

Email manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy bandlar * bilan belgilangan