АҲОЛИ ДАРОМАДЛАРИ ТАСНИФЛАШИНИНГ СТАТИСТИК МЕТОДЛАРИ МАСАЛАЛАРИ 

   Илёсова Дилбар Исмоил қизи

таянч докторант (PhD)

Кадрлар малакасини ошириш

ва статистик тадқиқотлар институти

 E-mail: ilyosovadilbar64@gmail.com

ORCID:0009-0006-2824-0585

Аннотация

Мақолада аҳоли даромадлари табақаланишини статистик методлар асосида ўрганишни такомиллаштириш йўллари кўриб чиқилган. Аҳоли даромадларининг шаклланиш жараёнлари илмий тадқиқ этилган. Шунингдек аҳоли пул даромадлари ва харажатларини статистик усулларда таҳлил этилиб, илмий хулосалар чиқарилган.

Калит сўзлар: ишчи кучи, дисперсия, дисперсия коэффициенти, варианция коэффициенти, ахоли даромадлари, мехннат хақи, бюджет, индексация, ижтимоий тўловлар, модернизация, диверсификация.

Фойдаланилган адабиётлар

  1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. https://kun.uz/38234329
  2. Рутгайзер В.А.  Оценка стоимости бизнеса: учебное пособие. – М.: Маросейка, 2008. – 432 с.

3. Салин В.Н. Статистика уровни жизни населения: учебное пособие. – М. КноРус, 2018. – 182 с.

4. Соатов  Н.М. Статистика асослари: дарслик 743 б,2003й.

5. Акромов Э.А., Соатов Н.М. Статистика асослари. – Т.: Ўқитувчи, 1979. – 438 б.

6. Абдуллаев Ё.А. Макроиқтисодий статистика. 100 савол ва жавоб. – Т: Меҳнат, 1998. – 382 б.

7. Абдурахмонов Қ.Х. Мехнат иқтисодиёти (назария ва амалиёти). Олий ўқув юртлари учун. – T.: Мехнат, 2016. – 610 б.

8. Давлат статистика агентлиги веб-сайти: https://stat.uz/.

9. Ўзбекистон Республикаси қонунчилик маълумотлари миллий базаси: https://lex.uz/

10. Milliy barqaror rivojlanish maqsadlari bo‘yicha maxsus sayt:
http://nsdg.stat.uz .

11.    Давлат статистика агентлиги веб-сайти: https://stat.uz/.

You may also like...

Fikr bildirish

Email manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy bandlar * bilan belgilangan