BIZNES LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISHDA TIJORAT BANKLARI ISHTIROKI

 Razzaqov Jasur Xamraboevich

iqtisodiyot fanlari bo’yicha  falsafa doktori (PhD),

moliya kafedrasi dosenti

Toshkent moliya instituti.

E-mail: razzaqovjasur70@gmail.com

ORCID:0000-0002-7686-8000

Annotatsiya

Maqolada biznes loyihalarini moliyalashtirishda tijorat banklari ishtirokining tashkiliy jihatlari, biznes loyihalarini moliyalashtirishda tijorat banklarining ishtiroki, ahamiyati, o‘rni, tashkiliy jihatlari hamda moliyalashtirish shakllari borasidagi mahalliy hamda xorijiy olimlarning qarashlari hamda  ularning  bu masalaga  yondashuvlari yoritilgan. Biznes loyihalarini moliyalashtirishda tijorat banklari ishtirokining tashkiliy jihatlari O‘zsanoatqurilishbank ATB misolida tahlil qilingan hamda xorijiy kredit liniyalari asosida moliyalashtirishning shartlari va ko‘rsatkichlari tadqiq qilingan. Amalga oshirilgan tahlillar asosida tegishli xulosalar va takliflar shakllantirilgan.

Kalit so‘zlar: loyiha,biznes loyihasi, biznes loyihalarini moliyalashtirish, tijorat banklari, kredit, garov, kredit liniyasi, sindikatlashgan kredit.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.      John W. Kensinger, John D. Martin. Project Finance: Raising Money the Old-Fashioned Way. // Journal of Applied Corporate Finance 1(3), April 2005. – p. 69.

2.      Khaliun Ganbat, Inessa Popova, Ivan Potravnyy. Impact Investment of Project Financing: Opportunity for Banks to Participate in Supporting Green Economy. // Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management, № 4, November 2016. – p. 72.

3.      Project finance in developing countries: IFC’s lessons of experience // International Finance Corporation, Washington, D.C., 1999. – p. 9.

4.      E. R. Yescombe. Principles Project Finance. // An Imprint of Elsevier, 525 B Street, Suite 1900, San Diego, California, USA, 2002. – p. 24.

5.      A Guide to Project Finance // Dentons, 2013. – 18 p. https://www.dentons.com/~/media/6a199894417f4877adea73a76caac1a5.ashx

6.      Björn Holmgren, Karin Lindh. Project Finance – Finding the right sources of funding. // Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska Institutionen, Linköping, 2002. – p. 32.

7.      B.Mamatov, D.Xujamkulov, O.Nurbekov. Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish. // Darslik. T.: Iqtisod-Moliya, 2014. – 456-457 bb.

8.      Sabirova L., Xanova N. Investitsion konsaltingni rivojlantirish ‒ muvaffaqiyatli investitsion loyihalaririni jadallashtirish omili sifatida // Экономика и финансы (Узбекистан). 2023. №2 (162). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/investitsion-konsaltingni-rivojlantirish-muvaffaqiyatli-investitsion-loyihalaririni-jadallashtirish-omili-sifatida (дата обращения: 24.07.2023).

9.      O‘zsanoatqurilishbank ATBning rasmiy sayti ma’lumotlari. https://sqb.uz/uz/business/investitsion-loyihalarni-moliyalashtirish/a

You may also like...

Fikr bildirish

Email manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy bandlar * bilan belgilangan