BYUDJETLAR DAROMAD SALOHIYATINI MUSTAHKAMLASH

Tashmatova Rano Gaibovna

moliya kafedrasi dotsenti

Toshkent moliya instituti

E-mail: ranotashmatova76@gmail.com

ORCID:0000-0002-3003-3829

Annotatsiya

Maqolada davlat byudjeti daromadlarini oshirishda asosiy o’rinni egallagan barcha darajadagi byudjet daromadlarini shakllanishining dolzarb masalalari tadqiq etilgan. Barcha darajadagi byudjetlarning shakllanish manbalari, barqarorligini ta’minlash va oshirishning asosiy  yo’nalishlari tahlil qilingan. Mahalliy va horijiy olimlar tomonidan turli darajadagi byudjetlarning daromad solohiyatini  oshirishning kontseptual asoslari va amaliy jihatlarini o’rganilganlik darajasi ko’rib chiqilgan. O’zbekiston Respublikasi Davlat byudjetining 2023 yil uchun daromadlari tarkibining shakllanish holati baholangan hamda barcha darajadagi byudjetlar daromadlari zahiralari o’sishining asosiy yo’nalishlari o’rganib chiqilgan.

Kalit so’zlar: davlat byudjeti, turli darajadagi byudjetlar, byudjet  daromadlari, soliqlar, soliq stavkalari, davlat tomonidan tartibga solinishi.

You may also like...

Fikr bildirish

Email manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy bandlar * bilan belgilangan